Werknemers surfen vaker prive

Gemiddeld besteedden werknemers dit jaar 2,5 uur per week aan privé surfen op internet. Dat is 80 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit meldt Ernst & Young Leadership naar aanleiding van de jaarlijkse rapport Trends in ICT.
Het accountancybedrijf ondervroeg 700 directeuren, managers en andere professionals. Totaal surft men 6,2 uur per week op internet op het werk. Vrouwen blijken vaker te surfen voor privé-doeleinden dan mannen.
[Via hcc!magazine nieuws]

Wat is nou precies het probleem. Zouden die directeuren, managers en andere professionals ook ‘slechts’ 8 uur per dag aanwezig zijn op hun werk of zouden ze er af en toe wat meer uurtjes tegenaan gooien ?