Weblogs groeien uit tot belangrijk nieuwsmedium

Wat begon als een hobby groeit langzaam uit tot een belangrijk nieuw medium dat het werk van journalisten en beleidsmakers ingrijpend zal veranderen.

[Via Personal Computer Magazine RSS]